Medicijnen testen

Medicijnen testen

Je kunt jezelf inschrijven als testpersoon om medicijnen te gaan testen. Dit is een vorm van thuiswerk. Je krijgt dan producten thuis gestuurd die je uitprobeert, waarna je er verslag van maakt in een rapport en dit opstuurt. Mogelijk moet je af een toe wel eens een bezoekje brengen aan een ziekenhuis voor controle.
Er bestaan ook medische onderzoeken waarvoor je wel enige tijd in het ziekenhuis moet verblijven. Dan moet je wel eerst in het ziekenhuis een medische test ondergaan.

Risico’s?

Gezonde mensen testen op vrijwillige basis medicijnen uit en onderwerpen zich aan allerlei onderzoeken, maar er liggen wel risico’s op de loer. Kleine kans dat er iets misgaat, maar het kan. Met niet elk onderzoek gaat natuurlijk een even groot risico gepaard en er zijn ook veel regels waar onderzoekers zich altijd aan moeten houden. Wanneer een onderzoek gestart wordt, moeten de risico’s altijd duidelijk worden gemaakt.

Het is in het verleden wel eens voorgevallen, dat testpersonen die aan een onderzoek meewerkten, het zelfs met de dood moesten bekopen. In Nederland zijn de onderzoeken behoorlijk veilig en er hebben zich relatief gezien niet veel incidenten voorgedaan, maar de kans dat er eens iets mis kan gaan, is nooit uitgesloten.
De medicijnen die door proefpersonen worden uitgetest, zijn eerder al op proefdieren uitgetest. Veel proefdieren hebben dat niet overleefd en er blijken medicijnen te zijn waarop mensen toch echt wel anders reageren dan dieren.

Waarom testen op mensen?

Per jaar worden bijna 2000 studies geneesmiddelen opgestart en daar zijn bijna een miljoen proefpersonen bij betrokken. Zij stellen zich vrijwillig beschikbaar als testpersonen omdat er een goede vergoeding tegenover staat of vanwege andere redenen. Wil je als proefpersoon tussentijds stoppen dan is dat in principe mogelijk.
Het uitgangspunt is natuurlijk dat zieke mensen genezen kunnen worden. Medicijnen die voorgeschreven worden, dienen eerst aan uitgebreid onderzoek te worden onderworpen. Dat gebeurt om te beginnen in een laboratorium en vervolgens op proefdieren. Lijkt dat goed te werken, dan worden testpersonen bij het onderzoek betrokken.

Waarom meedoen?

2/3 Van de groep testpersonen die aan onderzoeken meedoet, is reeds ziek. Deze groep mensen test een nieuwe behandeling of nieuw medicijn uit waarvan verwacht wordt dat het tot betere resultaten zal leiden dan de bestaande. Helpt het hen niet, dan helpt het anderen misschien wél. 1/3 Van de groep testpersonen is gezond en zet zich hiervoor in vanwege de goede verdiensten. In deze groep zitten vooral ouderen en studenten. Grote bedragen kunnen verdiend worden in ruil voor maar een aantal dagen ziekenhuisverblijf. Een student die het zich permitteren kan een paar dagen wat hoorcolleges te missen, haalt op die manier gemakkelijk een maandloon binnen.

Tip

Als je kiest jezelf beschikbaar te stellen voor onderzoek, moet je sowieso eerst met je huisarts overleg plegen. Je ontvangt natuurlijk eerst alle benodigde informatie over het onderzoek, inclusief over eventuele risico’s en misschien bijwerkingen. Vraag dan of het onderzoek is goedgekeurd door de METC (Mescieh Etische Toetsingscommisie); dit is namelijk een onafhankelijke commissie.

Copyright 2018 betrouwbaarthuiswerk.info